پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ملک و املاکمبادرت به تقسیم و افراز در ملکی مستلزم ایجاد ضرر و زیانی است. آیا انجام این کار از لحاظ قانون مجاز است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

در صورتی که این ضرر و زیان فاحش نباشد و موجب از بین رفتن اصل مال نشود اقدام بر افراز آن مال مجاز خواهد بود.