پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقفاصله بین ابلاغ احضاریه توسط دفتر ازدواج و طلاق تا جلسه اجرای صیغه طلاق چه مدتی خواهد بود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

حد فاصل فی‌مابین ابلاغ احضاریه و جلسه اجرای صیغه طلاق یک هفته می باشد