پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیشخصی اقدام به فروش فضولی مالی می‌کند. آیا در این صورت خریدار این حق را دارد که وی را ملزم به تنظیم سند رسمی برای خود کند؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر خریدار فقط میتواند کسی که مالک اصلی مال است و سند مالکیت به شکل رسمی به نام او ثبت شده است را در صورت نقل و انتقال مالکیت آن، وی را ملزم به تنظیم سند رسمی کند.