پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریسلام .چند وقت پیش من رو با یک خانمی گشت ارشاد گرفت وبعدش ازمون تعهد گرفتن این سوپیشینه محسوب می شود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

سلام.نه خیر.