پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیسلام . من دو روز پیش ماشینی رو خریدم ولی دیروز متوجه شدم که موتورش مشکل داره ولی موقع خرید تستش کردم درست بوده حالا من چیکار کنم می تونم ماشین رو برگردونم و پولم رو بگیرم؟
aw 2 سال قبل

سلام . من دو روز پیش ماشینی رو خریدم ولی دیروز متوجه شدم که موتورش مشکل داره ولی موقع خرید تستش کردم درست بوده حالا من چیکار کنم می تونم ماشین رو برگردونم و پولم رو بگیرم؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

سلام.شما می توانید ارش یا مابه التفاوت را از فروشنده مطالبه نمایید یا معامله انجام شده را فسخ کنید