پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیسلام.درحدود 1سالی میشه که صاحبکار من حقوق من رو نمیده از چه راهی برای گرفتن حقوقم اقدام کنم؟
بدون نام 3 سال قبل

سلام.درحدود 1سالی میشه که صاحبکار من حقوق من رو نمیده از چه راهی برای گرفتن حقوقم اقدام کنم؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

سلام.شما می تونید از اداره کار این موضوع را پیگیری نماید و با استناد به قرارداد کاری که منعقد شده و یا شهادت شهود حقوق و دستمزد خود را اخذ نمایید.