پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ملک و املاکدر عقد اجاره ای که هنوز مدت آن منقضی نشده است، یکی از طرفین دادخواست تقاضای تعدیل اجاره بها را در دادگاه مطرح می کند. آیا اقامه این دعوا صحیح بوده و در دادگاه بدان رسیدگی خواهد شد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر چون هنوز مدت عقد اجاره منقضی نشده است، طرح این دعوا در دادگستری رد خواهد شد.