پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقدر صورت اقدام به طلاق از سوی مرد آیا زوجین می توانند بر مقدار اجرت المثل توافق کنند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

محاسبه اجرت المثل بر مبنای سنوات زندگی زناشویی و میزان کارهای انجام گرفته توسط زوجه در منزل زوج و میزان سواد وتحصیلات زوجه و.. بوده بنابراین زوجین می توانند بر مقدار اجرت‌المثل با یکدیگر توافق کنند ولی اگر توافقی حاصل نشود کارشناسان دادگستری میزان اجرت المثل را تعیین می کنند