پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهدر صورتی که مرد تاجر بوده و ورشکست شود آیا زن می تواند به بهانه آن که در آینده مرد نمی تواند نفقه وی را بدهد تقاضای طلاق کند؟
پیر احمدی 2 سال قبل

در صورتی که مرد تاجر بوده و ورشکست شود آیا زن می تواند به بهانه آن که در آینده مرد نمی تواند نفقه وی را بدهد تقاضای طلاق کند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

هرگز زن نمی تواند با استناد به اینکه شوهر احتمالاً در آینده توانایی پرداخت نفقه را ندارد از الان تقاضای طلاق کند دعوای نفقه تنها پس از عدم پرداخت نفقه در مدت زمان معین استماع می شود دعوی نفقه از طرف زن نسبت به آینده رد می‌شود.