پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدر صورتى که ملکى در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک آن را بفروشد آیا خریدار مى تواند با پرداخت بدهى مالک ، از بانک تقاضاى فک رهن کند؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

در صورتی که حقوق مرتهن حفظ شود مالک می تواند مال خود را بفروشد و خریدار نیز با پرداخت بدهی مالک از بانک تقاضای فک رهن کند چرا که مال خریدار هنوز در رهن بانک می باشد و برای فک رهن باید بدهی را پرداخت کند.