علی 3 سال قبل

سلام  من با یک خانمی ازدواج کردم و زن د وم هستن ولی ثبتش نکردیم برای ثبت آن باید چیکار کنم؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام . من متوجه نشدم ازدواج دوم شما ازد.واج موقت بوده یا ازدواج دائم. ارگ موقت باشد نیازی به ثبت نیست مگر در موارد خاص در مور د ازد.اج دائم نیز در صورتی که اجازه زن اول را اخذ نکنید نمی توانید ازدواج دوم نمایید  و نمی توانید ازدواج خود را ثبت کنید عدم ثبت ازدواج نیز مجازات کیفری دارد .