گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

سلام طلبکار ما هر روز میاد و مارو تو خونمون تهدیدمیکنه میتونیم شکایت کنیم؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام می تونید از ایشان شکایف کیفری با عنوان تهدید و مزاحمت داشته باشید.