پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیتخلف از شرط معامله و استرداد خودرو و مدارک
رضا پناهنده 3 سال قبل

در دعوی استرداد خودرو به علت تخلف از شرط قرارداد و لزوم اثبات آن توسط خواهان با ارائه کپی سند مالکیت، قرارداد، گواهی شاهدین از کلانتری محل وقوع جرم، و استماع یکی از شاهدین و عدم حضور دیگر شاهد به علت عدم امکان حضور در تاریخ جلسه بدوی دادگاه بدین صورت رای صادر کرد: در خصوص دادخواست.. خواهان به طرفیت .. خوانده به خواسته استرداد خودرو…. برابر قرارداد فعلا به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدین شرح که خواهان توضیح داده به موجب قرارداد مورخ… اقدام به فروش یک دستگاه خودرو مدل.. به شماره انتظامی.. نموده ام. لیکن طبق قرارداد پس از مدت مقرر گردیده تو در و به مالک باز گردد ولی نامبرده و با توجه به حاضر بودن پول و با مراجعه به ایشان در تاریخ مقرر و با توجه به شهادت شهود از استرداد خودرو استنکاف نموده و نهایتا خودرو در اختیار نامبرده باقی مانده است. لذا به شرح خواسته تقاصای رسیدگی و صدور حکم را دارم. نطر به اینکه خواهان جهت اثبات اینکه پول اتوموبیل جهت پرداخت به خوانده آماده بوده و ایشان از دریافت آن امتناع نموده است به گواهی گواهان استناد نموده است.** دادگاه قرار استماع گواهی گواهان خوانده را صادر **و اعلام مینماید در جلسه رسیدگی مورخه.. صرفا یک گواه حاضر شده و گواه دیگر حاضر نشده و در امور مالی بد گواهی ۲ مرد و با یک مرد و ۲ زن اثبات میشود و خواهان صرفا یک نظر را معرفی نموده است و دلیل دیگری بر ادعا وی وجود ندارد و خوانده نیز منکر موضوع است و اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست. لذا دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص دادگاه با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان …میباشد. ( حال، با توجه به رای صادره لزوم بر درخواست استماع شهادت شهود در دادگاه تجدید نظر خواستار شوم ( امکان حضور در زمان مقرر دادگاه وجود دارد ) و یا دعوی جدید مطرح و خواستار استماع شهادت شهود شوم و یا لزوم توجه دادگاه به گواهی شهود در کلانتری که قبلا ارائه شده بود و نیز (صورت جلسه نهایی کلانتری که دال بر حضور شاهدین و شهادت آنها و نیز عدم حضور خوانده با وجود ابلاغ تلفنی به ایشان ) که قبلا ارائه نشده بود و مستندات مالکیت اینجانب خواستار دعوی جدید و یا تجدید نظر به رای دادگاه بدوی شوم؟لطفا راهنمایی بفرمائید.با سپاس(لطفا متن بین دو ستاره قرار جدید از دادگاه میباشد یا خیر؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلامو عرض ادب . بهتر است هرچه زود تر با شماره 44386581-021 تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوید .