پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهبا سلام. دو سال است با یک خانم عقد کردم و ایشون باکره می باشد حال اگر بخواهم اورا طلاق دهم آیا از اموالم چیزی به ایشان تعلق می گیرد ؟
ایمانی 3 سال قبل

با سلام. دو سال است با یک خانم عقد کردم و ایشون باکره می باشد حال اگر بخواهم اورا طلاق دهم آیا از اموالم چیزی به ایشان تعلق می گیرد ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

اگر مرد در ضمن عقد نکاح شرط انتقال تا نصف دارایی به زن در صورت طلاق از طرف مرد را پذیرفته باشد و آنرا امضا کرده باشد به هنگام طلاق چنانچه علت طلاق عدم تمکین زن نباشد و طلاق از طرف مرد باشد مرد باید نصف اموال و دارایی خود را که بعد از ازدواج به دست آورده را به زن منتقل کند.