پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر زنی باردار نشودمی توان او را طلاق داد و مهریه ای هم پرداخت نکرد؟
amir 3 سال قبل

اگر زنی باردار نشودمی توان او را طلاق داد و مهریه ای هم پرداخت نکرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

سلام برای مرد همیشه حق طلاق وجود دارد ولی می بایست تمامی حق و حقوق زن را بپردازد.