پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر در ضمن عقد ازدواج شرطی شود با این عنوان که مرد حق برقراری رابطه نزدیکی با زوجه را ندارد آیا این شرط از شروط باطل می باشد؟
یاسمن 4 سال قبل

اگر در ضمن عقد ازدواج شرطی شود با این عنوان که مرد حق برقراری رابطه نزدیکی با زوجه را ندارد آیا این شرط از شروط باطل می باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

شرط عدم برقراری رابطه نزدیکی با زوجه یک شرط باطل است که خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین این شرط باطل موجب بطلان نکاح می شود.