مهناز 3 سال قبل

سلام .پدر من فوت کرده اما قبل از  فوت با زنی ازدواج کرده و این زن دوتا بچه داشت اما از پدر من نیستن آیا حالا می تونن تقاضای ارث کنند؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام.خیر هیچ حقی نسبت به ارث ندارند.