پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا پدر و مادر می‌توانند در قبال اجرای حضانت اجرتی دریافت کنند؟
r.d 3 سال قبل

آیا پدر و مادر می‌توانند در قبال اجرای حضانت اجرتی دریافت کنند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

حضانت همانطور که بیان شد جزء تکالیف پدر و مادر می باشد بنابراین برای انجام تکلیف هرگز اجرت و دستمزد به کسی تعلق نمی گیرد و پدر و مادر هم نمی توانند در قبال اجرای تکلیف خود بر حضانت دستمزدی دریافت کنند