پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا مرد می تواند از طریق سند عادی زنی را اختیار کند و آن را در دفتر ازدواج و طلاق به ثبت نرساند؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

مرد می تواند با سند عادی که عرفا و معمولاً بین بزرگان خانواده نوشته و تنظیم می‌شوند زوجه را به نکاح خود در بیاورد اما باید توجه داشت که آن نکاح باید به ثبت دردفتر ازدواج و طلاق برسد و اگر مرد نکاح خود را به ثبت نرساند مجرم محسوب می شود و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شده است که مجازات آن حبس و جزای نقدی می باشد