پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا فرد محکوم له می تواند با توجه به افزایش درآمد محکوم علیه درخواست افزایش پرداختی در هر قسط را نماید؟
بدون نام 3 سال قبل

آیا فرد محکوم له می تواند با توجه به افزایش درآمد محکوم علیه درخواست افزایش پرداختی در هر قسط را نماید؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

بله . فرد محکوم له می تواند با توجه به افزایش درامد محکوم علیه درخواست افزایش وتعدیل محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید.