پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا طلاق در عقد موقت هم وجود دارد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در عقد نکاح موقت طلاق وجود ندارد زیرا که طلاق مخصوص عقد نکاح دائم می باشد و در نکاح موقت جدایی زن و شوهر به واسطه بذل مدت و یا انقضاء مدت نکاح موقت انجام می گیرد.