پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا شورای حل اختلاف می تواند نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اقدام نماید؟ ؟
حامد 3 سال قبل

آیا شورای حل اختلاف می تواند نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اقدام نماید؟ ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر . شورای حل اختلاف به هیچ وجه صلاحیت لازم برای بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را ندارد.