پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا شناسنامه در اثبات هویت طفل کمک می کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

منظور از هویت طفل این می باشد که فرزندی که این زن به دنیا آورده همان کودکی باشد که ادعای وجود رابطه نسبی با این زن را می کند و باید بیان کرد که محاکم ایران شناسنامه یا رونوشت آن را برای اثبات هویت کافی می‌داند به خصوص شناسنامه های امروزی که همگی عکس دار می باشند این مسئله به طور کامل حل شده و شناسنامه می تواند مدرکی قاطع برای اثبات هویت طفل باشد .