پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا شخص موصی له که به نفع او وصیت شده می تواند درخواست تحریر ترکه کند؟
pakdel 4 سال قبل

آیا شخص موصی له که به نفع او وصیت شده می تواند درخواست تحریر ترکه کند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

درخواست تحریر ترکه از طرف موصی له و طلبکاران هرگز پذیرفته نمی شود ایشان می توانند درخواست مهروموم ترکه را از دادگاه نمایند.