پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا زن نیز می تواند همسرش را لعان کند ؟
بدون نام 3 سال قبل

آیا زن نیز می تواند همسرش را لعان کند ؟

2 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر لعان نمی تواند از جانب زن باشد. در قانون چنین چیزی برای زن وجود ندارد که بتواند مرد را لعان کند و از نظر منطقی هم چنین چیزی درست نیست.

گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

لعان فقط از طرف مرد واقع می شود وهرگز لعان از طرف زن واقع نمی شود