پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریآیا روزه خواری جرم است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

روزه خواری اگر در ملا عام انجام شود تظاهر به فعل حرام در انظار عمومی است و مرتکب آن طبق مفاد ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات مجرم بوده و مستحق اعمال مجازات این جرم خواهد بود.