پرسش و پاسخ حقوقیآیا دفترخانه ها به طور مطلق در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در موعد معین حق جاری ساختن طلاق را دارند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر بلکه اختیار جاری ساختن طلاق در صورت عدم حضور هر کدام از طرفین باید توسط دادگاه به آنها داده شده باشد و دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادره بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع هر یک از طرفین از حضور در دفتر در موعد معین تصریح کرده باشد