پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهآیا در عقد موقت نفقه به زن تعلق می گیرد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در عقد موقت نفقه بر زن تعلق نمی گیرد مگر آنکه شرط شده باشد که زوج باید در طول مدت عقد موقت نفقه زن را بپردازد در این صورت نفقه برای زن در عقد موقت امکان پذیر خواهد بود.