پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر هم امکان ایجاد قراداد ارفاقی وجوددارد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

خیر .ورشکستگی به تقصیر مانع از ایجاد قراداد ارفاقی می باشد.