پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقآیا در دست داشتن گواهی عدم حاملگی تاثیری در مدت زمان طلاق و ازدواج مجدد دارد ؟
سمانه 3 سال قبل

آیا در دست داشتن گواهی عدم حاملگی تاثیری در مدت زمان طلاق و ازدواج مجدد دارد ؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام.در صورت طلاق چنانچه زنی حامله یا باردار نباشد باید به  مدت سه طهر عده نگاه دارد در حالی که اگر حامله باشد باید تا زمان حاملگی صبر کند و نمی تواند ازدواج مجددی نماید. بنابراین داشتن گواهی عدم بارداری به شما کمک می کند تا زودتر بتوانید ازدواج مجدد نمایید.