پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا خارج کردن طفل از کشور که در حضانت دیگری می باشد بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است ؟
بدون نام 4 سال قبل

آیا خارج کردن طفل از کشور که در حضانت دیگری می باشد بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خارج کردن طفل که تحت حضانت می‌باشد از کشور بدون رضایت والدین و اجازه دادگاه ممنوع است بنابراین برای خروج طفلی که تحت حضانت می باشد باید از والدین کودک و همچنین دادگاه اجازه اخذ گردد