پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا تمکین فقط مختص به زن می‌باشد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

تمکین فقط مختص به زن نمی باشد همانطور که زن باید در مواردی از همسر خود تمکین کند و این وظیفه او محسوب می‌شود در مقابل مرد نیز در بعضی از موارد باید از زوجه خود تمکین کند همانند انتخاب شغل به این معنا که شغل مرد نباید برخلاف شرع و قانون باشد پس تمکین شامل تمکین مرد از زن هم می شود و فقط شامل زن نیست.