پرسش و پاسخ حقوقیآیا بهره‌ای که امروز بانکها به سپرده گذاران خود می پردازند مصداقی از عمل مجرمانه ربا می باشد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر. بانک ها طبق قانون بانکداری اسلامی این سپرده ها را در فعالیت‌های اقتصادی خود وارد چرخه تولید و سرمایه گذاری اقتصادی کرده و با انجام این گونه فعالیت ها و تحصیل سود و منافع حاصل از این سرمایه گذاری ها صاحبان سپرده ها را حتی در صورتی که سرمایه گذاری آنها زیان کرده باشد به شراکت تقسیم می‌شود و در هر دو سوی این قضیه یعنی سود و زیان آن به صورت شراکتی شریک خواهند بود.