پرسش و پاسخ حقوقیآیا ازدواج قبل از سن بلوغ امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

ازدواج قبل از سن بلوغ امکان پذیر نیست مگر در صورتی که نکاح به مصلحت فرد باشد تشخیص مصلحت ازدواج برای مجنون هم با حاکم یا قاضی می باشد بنابراین قیم می تواند در صورت صلاح دید و با اذن دادستان او را به ازدواج دیگری در بیاورد و این نکاح نافذ و صحیح است.