پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ملک و املاکآیا آرا احکام تخلیه قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

بله احکام تخلیه برخلاف آرا دستور تخلیه حق اعتراض و درخواست تجدید نظر از مراجع صادره حکم را دارا می باشند.