پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیکارفرمای ما به عنوان تضمین شغلی مقداری سفته از ما درخواست کرده آیا این کار او غیر قانونی می باشد؟
sasan 3 سال قبل

کارفرمای ما به عنوان تضمین شغلی مقداری سفته از ما درخواست کرده آیا این کار او غیر قانونی می باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

نه خیر. این عمل غیرقانونی نمی باشد و کارفرما می تواند به عنوان ضمانت ازکارگران و یا کارمندان خود سفته اخذ کند