داود 2 سال قبل

سلام برای چکی که امضا نداره گواهی عدم پرداخت صادر میشه؟

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

سلام
از شرایط اساسی و صحت صدور چک وجود امضا صاحب حساب می باشد و چک با امضا سندیت می یابد. بنابراین چک بدون امضاع صاحب حساب فاقد اعتبار می باشد و بانک مجاز به صدور گواهینامه عدم پرداخت نمی باشد.