پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه یکی از وراث فوت نمایند آیا حق این شخص برای قبول و یا رد ترکه به وراث وی منتقل می شود ؟
آرزو 3 سال قبل

چنانچه یکی از وراث فوت نمایند آیا حق این شخص برای قبول و یا رد ترکه به وراث وی منتقل می شود ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

قبول ترکه یک نوع حق مالی می باشد بنابراین چنانچه یکی از وراث قبل از قبول و یا رد ترکه فوت کند وراث آن شخص می توانند به جای او نسبت به قبول یا رد ترکه اقدام نمایند