پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه یکی از وراث ، مدیون متوفی باشد وضعیت دین ورثه به متوفی چه شکل خواهد بود ؟
f2 3 سال قبل

چنانچه یکی از وراث ، مدیون متوفی باشد وضعیت دین ورثه به متوفی چه شکل خواهد بود ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

چنانچه یکی از ورثه متوفی دینی به متوفی داشته باشد و مدیون متوفی باشد دین را در سهم ورثه قرار می دهند به این معنا که به میزان دین از سهم الارث ورثه کاسته می شود