پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیچنانچه بعد از مرگ شخص متوفی وراث وی معلوم نباشند در این حالت وضعیت ترکه متوفی به چه شکل خواهد بود؟
r.b 4 سال قبل

چنانچه بعد از مرگ شخص متوفی وراث وی معلوم نباشند در این حالت وضعیت ترکه متوفی به چه شکل خواهد بود؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه وراث متوفی مشخص نباشند به منظور اداره کردن و محافظت و نگهداری ترکه فردی به عنوان مدیر ترکه از طرف دادستان تعیین می‌شود بعد از تحریر و معین کردن ترکه چنانچه تا زمان 10سال بعد از تحریر ترکه وراث معین شوند و حضور پیدا کنند ترکه به آنها منتقل خواهد شد ولی اگر ۱۰ سال از تحریر ترکه بگذرد و وراث شخصی متوفی معلوم نشود هیچ ارثی به آنها تلعق نخواهد گرفت و بعد از گذشت ۱۰ سال هرکس ادعای وارث بودن و یا ادعای بر ترکه متوفی داشته باشد به هیچ وجه از وی چنین ادعایی پذیرفته نمی شود ولی اگر قبل از گذشت ۱۰ سال از زمان تحریر ترکه به دادگاه رجوع کند و ادعای در مورد ترکه داشته باشد باید اقدام به طرح دعوا علیه مدیر ترکه یا دادستان نماید