پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهچرا فراش اماره ای بر ملحق شدن فرزند به پدر می باشد ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

علت این امر این نکته می باشد که عفت زن و انجام تکالیف زناشویی به معنای خاص یعنی نزدیکی بین زوجین اقتضا می کند که طفل از آن شوهر باشد و همچنین می توان بیان کرد که شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد از زنش را فرزندانش شناخته است و شوهر چه بخواهد چه نخواهد فرزند متولد از همسرش به دستور قانون و شرع به شوهر متصل می شود مگر آنکه خلاف آنرا ثابت کند .