مریم 3 سال قبل

سلام اگر  فردی در ضمن عمل  فوت کند در حالی که اصلا امکان مرگ  وجد نداشته است  آیا پزشک مقصر خواهد بود ؟ و می توان دیه گرفت؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

پزشکان در صورت فوت بیمار در حین انجام عمل مسئولیتی ندارند مگر درصورتی که پزشک تقصیر و کوتاهی انجام داده باشد . در صورت مقصر بودن پزشک می توان بهکمک وکیل پزشکی از ایشان شکایت کرد