پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیپرداخت شارژ ساختمان
احمد 3 سال قبل

سلام. ما یک همسایه داریم که شارژ  ساختمان را پرداخت نمی کند ما چیکار می تونیم بکنیم/

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

مدیر یا هئت مدیران می توانند اظهار نامه مبنی بر پرداخت بدهی به ایشان بفرستند  اگر جوابی نیافتند می توانند آب ، برق ، یا گاز را بر روی وی ببندد و اگر در این صورت هم شارژ را پرداخت نکرد مدیر یا هیئت مدیران می توانند دادخواست لازم را با کمک وکیل تنظیم کنند و در شواری حل اختلاف وی را از طریق قضایی ملزم به پرداخت شارژ نمایند.