پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقی.پدر من وصیتی رو به علاوه سهم ارثم به نفع من انجام داده ولی خب دست نوشته است این وصیت دست نوشته معتبر است؟
مهدی 4 سال قبل

سلام .پدر من وصیتی رو به علاوه سهم ارثم به نفع من انجام داده ولی خب دست نوشته است این وصیت دست نوشته معتبر است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

سلام. این دست نوشته معتبر است .اما اگر وراث آن را قبول نداشته باشند و یا به آن اعتراض کنند شما باید یرای تنفیذ وصیت نامه اقدام کنید.