پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریپاره شدن پرده بکارت
اکبری 3 سال قبل

سلام.پرده بکارت زنی پاره بشه میشه فهمید و تشخیص داد که کی پاره شده؟  8 ماه پیش یا 10روز پیش؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام . از طریق پزشکی قانونی به راحتی میشه فهمید که پرده بکارت کی پاره شده و اینکه10روز قبل بوده یا 6 ماه پیش به راحتی قابل تشخیص است.