پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادههزینه های درمانی جزء نفقه است ؟
بدون نام 4 سال قبل

سلام .اگر زنی مریض شود ویا دچاربیماری مثل سرطان شود آیا مرد ملزم به پرداخت هزینه های عمل می شود یعنی پرداخت هززینه عمل یا درمان بیماری جزو نفقه زن می باشد یا خیر؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

نفقه زن عبارت است ازتمامی هزینه های متعارف با وضعیت زن اعم از مسکن و غذا و هزینه های درمانی .بنابراین هزینه های مربوط به درمان بیماری زن به عهده مرد می باشد