پرسش و پاسخ حقوقیهزینه تعمیرات در عین مستاجره
مجید خاکپور 3 سال قبل

مخارج و هزینه های تعمیرات در عین مستاجره برای امکان انتفاع بر عهده ی کدامین طرفین است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

با توجه به ماده ۴۸۶ قانون مدنی تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده موجر است، مگر آنکه شرط خلاف آن شده باشد و یا عرف برخلاف آن جاری باشد.