پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریمی توان از نهاد های دولتی مثل وزارت خانه و.. هم شکایت کرد ؟
noname 11 ماه قبل

می توان از نهاد های دولتی مثل وزارت خانه و.. هم شکایت کرد ؟ و اینکه نتیجه میده اصلا ؟و چه اقداماتی برای این کار لازم می باشد؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 11 ماه قبل

سلام. بله  امکان شکایت از نهاد های دولتی وجود دارد اما قبل از هرگونه اقدامی برای این کار توصیه می شود  به گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید و مشاوره حقوقی لازم را اخذ نمایید و سعی کنید در این پرونده ها حتما با وکیل نست به پیگیری پرونده خود اقدام نماید.