پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریمی توان از نهاد های دولتی مثل وزارت خانه و.. هم شکایت کرد ؟
noname 3 سال قبل

می توان از نهاد های دولتی مثل وزارت خانه و.. هم شکایت کرد ؟ و اینکه نتیجه میده اصلا ؟و چه اقداماتی برای این کار لازم می باشد؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام. بله  امکان شکایت از نهاد های دولتی وجود دارد اما قبل از هرگونه اقدامی برای این کار توصیه می شود  به گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید و مشاوره حقوقی لازم را اخذ نمایید و سعی کنید در این پرونده ها حتما با وکیل نست به پیگیری پرونده خود اقدام نماید.