پرسش و پاسخ حقوقیمهلت ثبت نکاح در دفترخانه ازدواج و طلاق چه مدتی می باشد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

مهلت زمان ثبت نکاح در دفترخانه ازدواج و طلاق یک ماه می باشد و بعد از گذشت یک ماه و عدم ثبت ازدواج مرد مجرم محسوب شده و مجازات می‌شود که مجازات آن 91 روز تا از 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی می باشد .