اکبر 3 سال قبل

مهریه و ارث . سلام . سوال من در رابطه با مهریه وارث است .خانوم من اگر فوت کنه برادر ها و یا خواهران یا پدر و مادرش میتونن مهریه زنم رو بعد از مرگ زنم  از من مطالبه کنند؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام. مهریه همسر شما جزوه  ماترک و دارایی زن شما محسوب می شود و انگار یک دین است و به راحتی می توانند مهریه را از شما مطالبه نمایند.